hansalbertjansen@gmail.com

Hans Jansen                                            

Deze site geeft alvast een korte impressie van wie ik ben, wat ik heb gedaan en wat ik voor u kan betekenen. Voor meer achtergrond klikt u op de link 'informatie'. Een persoonlijke kennismaking geeft natuurlijk een completer beeld.

Op dit moment werk ik parttime als docent bij het instituut sociale opleidingen van de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast werk ik als zelfstandig coach, supervisor en trainer. Ik geef trainingen op het gebied van communicatie en omgang met (psychische en/of fysieke) spanningsvolle situaties. Ook begeleid ik hulpverleners en (sport)leraren die moeilijkheden ondervinden in hun werk en prive. Ik ben onafhankelijk vertrouwenspersoon en voorzitter van de klachtencommissie bij een jeugdzorgorganisatie. 

Als leraar martial arts geef ik wekelijks karate en Tai Chi lessen en twee keer per maand speel ik klassieke muziek voor ouderen als vrijwilliger bij Careyn.

Ik heb als hulpverlener en trainer gewerkt bij gesloten justitiële inrichtingen, voor zowel volwassenen als jeugd, en bij jeugdzorg.

Als leraar heb ik gewerkt in het speciaal (primair en voortgezet) onderwijs met kinderen en jongeren (en ouders) met sociaal-emotionele, psychische en opvoedingsproblematiek.

Bij diverse vormen van onderwijs en binnen de welzijnsector heb ik als leidinggevende, teams gecoacht.

Ik bezit alle benodigde en vereiste diploma's en registraties voor alle aangeboden dienstverlening.