TCC
/

Het lichaam als communicatiemiddel

 

Essays en publicaties:

Jansen H. (2005). Gedragsbeïnvloeding d.m.v. herinrichting van de fysieke ruimte. Een onderzoek in opdracht van De Sluis, een school voor voortgezet special onderwijs om d.m.v. de buitenruimte om en in de school leerlingen positief te beïnvloeden.

Jansen H. (2006). De GKZ als in- of uitsluitingsmechanisme? Een onderzoek, in opdracht van de gemeente Albrandswaard, over de invloed van de fysieke ruimtelijke inrichting van de Groene Kruisweg Zone op de in- en uitsluiting van omwonenden en betrokkenen in Albrandswaard.

Jansen H. (2016). Mag ik aanraken? Niet denken maar doen. Een essay, in opdracht van de Master Begeleidingskunde van de Hogeschool Rotterdam, over de lichamelijk contact binnen professionele begeleidingsvormen. 

Jansen H. (2017). The Art of Movin. Ik beweeg dus ik ben. Een essay, in opdracht van de Master Begeleidingskunde van de Hogeschool Rotterdam, over de in vloed van fysieke oefen- en spelvormen binnen professionele begeleidingsvormen.

Literatuurlijst ter inspiratie:

Arntz W. e.a. (2002) What the Bleep do we (K)now. Wat we (niet) kennen, weten we (niet). Utrecht/Antwerpen; Kosmos Uitgevers

Carson R. (2003) Taming my Gremlin. A surprisingly Simple Method for Getting Out of Your Own Way. New York; Harper Collins Publishers

Dijksterhuis A. (2007) Het slimme onbewuste. Denken met gevoel. Amsterdam; Uitgeverij Bert Bakker

Dupre B. (2008) 50 inzichten in filosofie. Onmisbare basiskennis. Diemen; Uitgeverij Veen Magazines BV

Ellis A. & Backx W. (2006) Moeten maakt gek. Pak zelf uw emotionele problemen aan. Amsterdam; Anthos uitgevers

Haring B. (2001) Kaas en de evolutietheorie. Antwerpen; Houtekiet

Hogerhuis M. & Oorschot M. Van (2007) Alle gedrag is communicatie. Wat we doen is niet normaal. Amsterdam; SWP

Johnson S. & Blanchard K. (2006) Wie heeft mijn kaas gepikt? Omgaan met veranderingen. Amsterdam/Antwerpen; Business Contact

Millman D. (2005) De reizen van Socrates. De spirituele reis van de vreedzame krijger. Deventer; Ankh-Hermes bv

Oomkes F.R. (1996) Training als beroep. Sociale en interculturele vaardigheid. Amsterdam: Uitgeverij Boom

Swaab D. (2010) Wij zijn ons brein. Amsterdam; Uitgeverij Contact

Tri Thong Dang (1993) Beyond the Known. The Ultimate Goal of the Martial Arts. Boston/North Clarendon; Tuttle Publushing

Watzlawick P. (1974) De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie. Houten; Bohn, Stafleu Van Lochem