TCC
/

Het lichaam als communicatiemiddel

 

 

Coaching vindt vaak plaats op basis van werkgerelateerde vraagstukken. Als de indruk is ontstaan dat er in de werksituatie of het functioneren iets veranderd moet en kan worden, wordt er gecoacht op het in gang zetten van deze verandering. 

Ook bij persoonlijke-, loopbaan- en levensvragen biedt een coachingstraject uitkomst. Indien nodig wijs ik door naar beter passende hulp.

Coaching is altijd doelgericht en gaat uit van meetbare effectiviteit. Naast het lichaamswerk gebruik ik diverse supervisie-, oefen- en spelvormen, afhankelijk van wat de situatie vraagt.


Supervisie vindt meestal plaats in groepen van maximaal vier personen. Supervisie is een individueel leerproces, dat ingaat op persoonlijke leervragen. In principe gaat het om leervragen die het functioneren op het werk beïnvloeden. Onder begeleiding vindt reflectie op eigen en andermans (werk)ervaringen plaats. Supervisie geeft inzicht en zet daardoor leren in gang.

Als geregistreerd Supervisor geef ik, naast opleidingssupervisie binnen het hoger en academisch onderwijs, ook supervisie binnen het (speciaal) primair- en (speciaal) voortgezet onderwijs en binnen de jeugdzorgsector.

Tijdens de supervisie maak ik naast het lichaamswerk gebruik van diverse coaching-, oefen- en spelvormen.