TCC
/

Het lichaam als communicatiemiddel

 

Welkom op de website van Hans Jansen. Deze site geeft u een korte impressie van wie ik ben, wat ik heb gedaan en wat ik voor u kan betekenen. Voor meer gerichte informatie klikt u bovenin het menu. Een persoonlijke kennismaking geeft natuurlijk een completer beeld.

Sinds 2019 ben ik afdelingshoofd bij de Dienst Justitiële Inrichtingen onderdeel van het Ministerie van Justitie. Daarvoor was ik 9 jaar (parttime) docent bij het instituut sociale opleidingen van de Hogeschool Rotterdam. Hiernaast werk ik als zelfstandig coach, supervisor, trainer, trainingsacteur en interim manager. Ik geef trainingen op het gebied van communicatie en omgang met (psychische en/of fysieke) spanningsvolle situaties. Ook begeleid ik hulpverleners en (sport)leraren die moeilijkheden ondervinden in hun werk en privéleven. Als leidinggevende en projectmanager heb ik binnen het onderijs diverse teams begeleid en aangestuurd. Ik ben onafhankelijk vertrouwenspersoon en voorzitter van de klachtencommissie bij een Jeugdzorg-organisatie.

Als leraar Martial Arts geef ik Tai Chi les en begeleid ik Martial Arts- en Karate Do beoefenaars naar hun dangraadexamens.

Maandelijks speel ik als vrijwilliger klassieke muziek voor ouderen o.a. bij zorginstelling Careyn. 

Ik heb als hulpverlener en trainer gewerkt in de nulde- t/m de vierdelijnszorg, van welzijnsorganisaties tot bij gesloten justitiële inrichtingen voor zowel volwassenen als jeugd.

Als leraar heb ik gewerkt in het speciaal (primair en voortgezet) onderwijs met kinderen en jongeren (en ouders) met sociaal-emotionele, psychische en opvoedingsproblematiek. Bij diverse vormen van onderwijs en binnen de welzijnsector ben ik leidinggevende geweest en heb ik teams gecoacht.

Ik ben Master of Arts op het gebied van begeleiden van individuen, groepen en organisaties en ik bezit alle benodigde en vereiste diploma's en registraties voor alle aangeboden diensten. Op mijn LinkedIn profiel staat een overzicht van mijn werkervaring en verdere opleidingsachtergrond.